• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

نبودش

حضورش

در اندازه‌اى نبود

كه بتواند تمام جاهاى خالى را پر كند .

اما نبودن‌اش

خلأ معركه‌اى بود ...

حرف ها

دیدید خالکوبی چطور سخت پاک میشه ؟

بعضی از حرفا هم مث خالکوبی میمونه

نوشتنشون دردناکه ،

و پاک کردنشون دردناک‌تر

شب ها

مدتهاست که دیگر شب نیست !!

همان ادامه روز است ... 

کمی تاریکتر ، ساکت تر و بی نهایت غمگین تر ...

نگاهت

چه دریاچه‌ای بود

نگاهت 

و من نمی‌دانستم تا کجاها

همراه خنده‌ات

در آن پارو خواهم زد ...