• دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

  • دلم تنهـــــا بـــود ... تــو از اینجــا شــروع شـــــدی ...

کاربر عزیز،
با ارسال متن یا تصویر به ما از طریق تلگرام یا سایت ان را با نام خودتان میگذاریم

بی کس و تنهای غمگین
شاید روز تولد برای بعضی ها شاد ترین و بهترین روز هر سال عمرشان باشد

اما مسلما خیلی ها در روز تولدشان خیلی غمگین هستند ،

تولد غمگین شاید دلیلش تنهایی باشد و خاطرات و دلتنگی برای کسی که دیگر در زندگی ما نیست ،

شاید یاد آوری روز های شیرینی باشد که رفته است و شاید ...

تو

برای تــــــــو

برای چشمهایت

برای مــــــــن

برای دردهایم

برای مـــــــــا

برای اینهمه تنهایی

ای ڪاش خدا ڪاری ڪند ...

تو

‏اخرین کار قبل از خواب مسواک نیست 

دیدن عکساش و حرف زدن باهاشونه