به یاد تو چهـــ اســـترســـ قــشنــگے بــــود اســترســــ اولیــنـ ـ ـ قــرارمـ ـ ـ بــا تو http://www.deptime.ir 2020-09-29T00:21:58+01:00 text/html 2020-09-14T07:16:17+01:00 www.deptime.ir Admin دیکتاتور http://www.deptime.ir/post/1780 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">دموکراسی؟</font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">آری... حتماً.</font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">اما، با مردی دیوانه چون من چه می‌کنی<br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">که پیاپی<br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">به دیکتاتوریِ عشقِ تو<br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">رای می‌دهد؟!</font></div> text/html 2020-09-09T11:32:38+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1779 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim">زنگیمو به چشماش باختم</font><br></div> text/html 2020-07-01T18:09:29+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1778 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim"> من تو خاطراتـ گم شدم . . !</font><br></b></font></div> text/html 2020-04-20T11:15:11+01:00 www.deptime.ir Admin من بهت خیلی نیاز دارم ... http://www.deptime.ir/post/1776 <br><div id="72018662785"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rmixU/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br> text/html 2020-04-17T17:43:29+01:00 www.deptime.ir Admin آرام آرام آتش به دلم زدی ... http://www.deptime.ir/post/1775 <img src="http://s10.picofile.com/file/8394374500/hs.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> text/html 2020-04-15T06:47:24+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1774 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">بدون من عاشق کسی غیر خودت نیستم ...<br></font></b></font></div> text/html 2020-01-29T12:03:58+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1773 <h1 class="quoteText" align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim"> پیغمبری شدم که خدایش او را از خویش رانده بود</font></h1> text/html 2019-12-23T13:00:26+01:00 www.deptime.ir Admin به یاد تو http://www.deptime.ir/post/1772 <b><font size="7" face="Mihan-Nassim">معنایِ زنده بودنِ من ،<br></font></b><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">با تو بودن است</font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">نزدیک ، دور ...</font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">&nbsp;سیر ، گرسنه</font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">رها ، اسیر ... </font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">دلتنگ ، شاد</font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">آن لحظه ای که بی تو سَر آید ،</font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div><b><font size="7" face="Mihan-Nassim">&nbsp;مرا مباد . . .</font></b></div> text/html 2019-12-20T07:41:11+01:00 www.deptime.ir Admin یلدا http://www.deptime.ir/post/1771 <div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">طولانی‌ترین شب ، همیشه یلدا نیست</font><br><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></font></div><div align="center"><font size="5"><b><font face="Mihan-Nassim">طولانی‌ترین شب آن شبی ست که نیمه‌ی دیگر وجودت در جواب به دوستت دارمهای پرشور تو، تنها بگوید : ممنون</font></b></font></div> text/html 2019-10-25T07:18:36+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1770 <p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>برگشتم دیدم حالت خوبه<br> </b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>قلبت عینه ساعت میکوبه<br> </b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>بیخودی پس داشت قلبم از دوریت سکته میکرد<br> </b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>من درگیره شب بیخوابیمم<br> </b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b>تو آرامش داری حتی بی‌ من</b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></p><p align="center"><br><font color="#FFFF33"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim"><a title="دانلود آهنگ با کیفیت 320" href="http://dl.myahanghaa.ir/up/2019/Anita - Bargashtam.mp3">دانلود آهنگ با کیفیت 320</a></font></b></font></p> text/html 2019-08-05T15:30:00+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1769 <div align="center"><b><font size="7"><font face="Mihan-Nassim"> رفتی ... شهر به روی من قهر کرد</font></font></b></div> text/html 2019-08-02T06:59:44+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1768 <h1 id="videoTitle" class="title" align="center"><font size="6" face="Mihan-Nassim">بَرایَش دَر شَهری فریاد زَدم کِه <span class="st">حرف زدن</span> حُکم اِعدام داشت ...</font></h1> text/html 2019-07-26T17:45:19+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1766 <div align="center"><font size="7"><b><font face="Mihan-Nassim">غَمی شیرین دلم را می‌نوازد ...</font></b></font></div> text/html 2019-07-25T16:25:42+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1764 <div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim">پشت هر آدم افسرده <br></font></b></div><div align="center"><b><font size="6" face="Mihan-Nassim"><br></font></b></div><div align="center"><font face="Mihan-Nassim"><b><font size="5"><font size="6">خاطرات یه موجود سنگدل هست که احساسشو نادیده گرفته !</font></font><font size="5"><br></font></b></font></div> text/html 2019-05-23T14:47:31+01:00 www.deptime.ir Admin suicid http://www.deptime.ir/post/1762 <div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b> پرسه میزنم تو کوچه پس کوچه های این شهر</b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="7" face="Mihan-Nassim"><b><font color="#FF0000">دورم کن از آدمای شهرم</font><br></b></font></div>